Izaberite stranicu

Добродошли!

Образовање нам нуди не само знање из различитих области и наука, него и прилику да стекнемо искуство у ономе што нас интересује и да се на тај начин изградимо као личности

Признати

Наша школа је верификована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Верификовани

Наша школа је верификована за рад по програму за Функционално основно образовање одраслих (ФООО).

Искусни

Од 2008. год. нашу школу је завршило око 300+ полазника. 

ШКОЛА

Образовање одраслих

Основна школа за образовање одраслих је верификована за остваривање програма основног образовања одраслих остваривањем наставног плана и програма о моделу функционалног основног образовања одраслих у I, II и III.

1 Циклус –  1 до 4 разред

Прва година учења

Основно описмењавање и стицање основа функционалне писмености.

II циклус –  5 – 6 разред

Друга година учења

Стицање основног образовања и базичних интелектуалних и социјалних компетенција које омогућавају социјалну интеграцију, учење и тзранзицију ка тржишту рада.

III циклус –  7 – 8 разред

Трећа година учења

Стицање основног општег образовања и стручних  компетенција које омогућавају запослење, омогућавају улазак на тржиште рада и даље стручно усавршавање.

Овај вид образовања намењен је свим одраслим особама старијим од 15 година који нису никада похађали основно образовање или су га прекинули из одређених разлога.

Након завршеног трећег циклуса овог програма полазници имају могућност да се баве послом за који су оспособљени на стручним обукама у оквиру ФООО-а, или да наставе сколовање у средњим школама.

ШКОЛА

Зашто ми?

Z

Основна школа за образовање одраслих је верификована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 03. 12. 2007. год. решењем Министарства под бр. 022- 05- 116/ 2007- 07

Z
  1. 10. 2015. год. наша школа је такође добила верификацију за рад по програму за Функционално основно образовање одраслих (ФООО) од стране Министарства под бр. 022- 05- 7/ 2015-07
Z

Од 2008. год. нашу школу је завршило око 300 полазника.

+ ПОЛАЗНИКА

ГОДИНА ПОЧЕТКА РАДА

ПРОФЕСОРА И НАСТАВНИКА

Честа питања и одговори

Колико траје школовање?

Odgovor

Друго питање?

Odgovor

Треће питање ?

Одговор

Основно образовање одраслих

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада