Izaberite stranicu
  • Посета установи за образовање одраслих „ CEA Isabel de Segura“ у Теруелу
  • Упознавање са применом ИКТ алата у библиотеци и у настави кроз групу друштвених и природних предмета.
  • Упознавање са начином вођења документације (планирање, распоред часова, врсте диплома и серификата).