Izaberite stranicu

Добродошли!

Образовање нам нуди не само знање из различитих области и наука, него и прилику да стекнемо искуство у ономе што нас интересује и да се на тај начин изградимо као личности. Добро нам дошли!

ШКОЛА

Запослени

Управа школе

 

Снежана Кујунџић – директор

Оливера Ајдачић – секретар

Каровић Јелена – шеф рачуноводства

Снежана Пантовић – андрагог

Снежана Марушић – андрагошки асистент

Тијана Петрић – библиотекар

 

Разредна настава

 

Љиљана Козодер – професор разредне наставе

Катарина Баралић– професор разредне наставе

Предметна настава

 

Драган Оцокољић – наставник билогије и примењених наука

Milanka Pavlović – наставник хемије и примењених наука

Милорад Панић – наставник физике

Мирјана Николић – наставник историје

Драгана Белић – наставник географије

Маја Настић – наставник српског језика и књижевности

Бојана Миловановић – наставник математике

Биљана Коматина – наставник дигиталне писмености и математике

Тања Вучићевић – наставник енглеског језика и предузетништва

Ненад Сокић – наставник математике

Дејана Зарић – наставник одговорног живљења у грађанском друштву

Помоћно особље

Радојка Бијелић – помоћни радник

ШКОЛА

Зашто ми?

Z

Основна школа за образовање одраслих је верификована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 03. 12. 2007. год. решењем Министарства под бр. 022- 05- 116/ 2007- 07

Z
  1. 10. 2015. год. наша школа је такође добила верификацију за рад по програму за Функционално основно образовање одраслих (ФООО) од стране Министарства под бр. 022- 05- 7/ 2015-07
Z

Од 2008. год. нашу школу је завршило око 300 полазника.

+ ПОЛАЗНИКА

ГОДИНА ПОЧЕТКА РАДА

ПРОФЕСОРА И НАСТАВНИКА

Основно образовање одраслих

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада