Izaberite stranicu

Одговорност за Функционално образовање одраслих(ФООО) је и на националном и на локалном нивоу. Основна школа за образовање одраслих препознаје значај учешћа и спољних партнера у остваривању и унапређењу програма Функционалног образовања одраслих. У складу с тим смо развили мрежу сарадње са институцијама, пре свега на локалном нивоу: Школска управа, основне и средње школе,Регионални центар за стручно усавршавање, Национална служба за запошљавање у Чачку, Центар за социјални рад, Дом здравља, локална самоуправа, Градска библиотека, цивилни сектор и послодавци.

Основна школа за образовање одраслих, на почетку школске године, склапа Споразум о сарадњи са НСЗ приликом реализације програма ФООО. Споразум подразумева исплату путних трошкова за лица која похађају програм, а воде се на евиденцији НСЗ.

Такође, последње три године ова филијала обезбеђује и средства намењеназа обуке за једноставна занимања у којима учествује одређен број полазника трећег циклуса ФООО.

Понуђене обуке у 2021. год. у које се укључило 10 полазника трећег циклуса су: кувар и сервисер моторних возила.За укључивање полазника у обуке и праћење истих одговорни су андрагошки асистент и стручни сарадник наше школе.

Овај вид сарадње доноси велики бенефит, како школи, тако и полазницима, посебно приликом мотивисања лица приликом уписа у школу.