Izaberite stranicu

Колектив „Основне школе за образовање одраслихˮ обележио Дан школе

Запослени у „Основној школи за образовање одраслихˮ обележили су 1. 2. 2022. године Дан школе.

            Директор школе Снежана Кујунџић истакла је значај функционалног основног образовања одраслих (ФООО), које се реализује у три циклуса:

  • основно описмењавање и стицање функционалне писмености;
  • стицање основног образовања и базичних интелектуалних и социјалних компетенција које омогућавају социјалну интеграцију, учење и транзицију ка тржишту рада;
  • стицање основног општег образовања и стручних компетенција које омогућавају запослење, као и приступ тржишту рада .

Поводом Дана школе, директорка је истакла да школа поред традиционалног концепта функционалног образовања одраслих, отвара своја врата и за међународну сарадњу. „Основна школа за образовање одраслихˮ је успоставила партнерство са школама за образовање одраслих у Словенији и Шпанији у реализацији пројеката мобилности.