Izaberite stranicu

Пројектни тим „Основне школе за образовање одраслихˮ је остварио успешну сарадњу са „Људском универзом у Ајдовшчиниˮ у оквиру пројекта мобилности Еразмус фондације. Циљ ове посете је био јачање компетенција запослених у образовању одраслих, који су имали прилику да присуствују ПУМ-о моделу наставе одраслих, током шест дана (6-12 јун). ПУМ-о модел наставе је иновативан у образовању одраслих и примењује се само у Словенији.

Запослени у „Основној школи за образовање одраслихˮ успешно реализовали међународни пројекат „Иновативне методе у основном образовању одраслихˮ.

Кроз овакав модел наставе јачају се знања, вештине и способности полазника програма и наставника који су реализатори ПУМ-о програма.

Пројектни тим (Снежана Кујунџић, Снежана Пантовић, Дејана Зарић, Тијана Петрић, Тања Вучићевић, Маја Настић и Милорад Панић), у наредном периоду планирају да врше дисеминацију усвојених знања и примену истих у „Основној школи за образовање одраслихˮ у Чачку, али и шире, с циљем што боље мотивисаности будућих полазника образовања одраслих, али и запослених у образовању ове циљне групе.

Извор информације:
ОЗОН ПРЕС

Иновативне методе у основном образовању одраслих

ШКОЛСКА УПРАВА ЧАЧАК

У ГОСТИМА У СЛОВЕНИЈИ