Izaberite stranicu

„Основна школа за образовање одраслих” Чачак у сарадњи са Центром за стручно усавршавање Чачак је учествовала у Програму заштите животне средине са Еко пројектом „Отпад класирај за еколошку средину идеје пласирај”.

            Током месеца октобра и новембра 2021. године, пројектне активности су се реализовале у три фазе:

  • Прва фаза пројектних активности: полазници су истраживачком методом, уз консултацију са наставницима утврђивали примере доброг и лошег селектовања отпада у локалној заједници, што су и документовали фотографијама;
  • Друга фаза пројектних активности: предавања у установи, на тему секундарне сировине, начин класирања отпада и значај рециклаже;
  • Трећа фаза пројектних активности: израда еко кутка у школи, као трајног решења за селектовање отпада од лименки, чепова и батерија. У еко кутку су постављене и биљке које су употпуниле зелени еко кутак.

Као крајњи исход пројектних активности израђен је кратак филм, у којем су представљене активности Пројектног тима школе састављеног од следећих чланова:

Снежана Кујунџић руководилац школе, Дејана Зарић предавач, Милорад Панић предавач и Маја Настић координатор тима за Еко пројекат школе.