Izaberite stranicu

Представнице Основне школе за  образовање одраслих из Чачка одржале су данас  састанак са директором Центра за Социјални рад Горњи Милановац Драганом Вучићевићем и Иваном Николићем, координатором Рома на подручју горњомилановачке општине.

Циљ састанка је упис полазника који немају завршено основно образовање, са акцентом на припаднике ромске националне мањине, како би се унапредио њихов положај у друштву .Стицање сведочанства о завршеној основној школи омогућава даље образовање и стручно усавршавање, као и лакше проналажење посла.

-Основна школа за образовање одраслих у Чачку верификована је 2008.године и ради по програму функционалног образовања одраслих који за три године могу да заврше целу основну школу од првог до осмог разреда.Подељена је по циклусима наставе-први циклус је од првог до четвртог разреда, други је пети и шести, а трећи седми  и осми разред.У оквиру трећег циклуса предвиђене су и обуке за стручну оспособљеност.Упис траје током целе године и школовање је потпуно бесплатно. Полазници стичу функционална знања, не користе уџбенике, нити приручнике.Партнери наше школе у извођењу функционалног образовања су Центар за социјални рад и Национална служба за запошљавање. Центар нам помаже у проналажењу лица која немају у потпуности завршену основну школу, а Национална служба исплаћује путне трошкове, у складу са недељним бројем долазака на наставу-рекла је Снежана Кујунџић, директорка Основне школе за образовање одраслих у Чачку.

 

Snežana Kujundžić, direktorka Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku

Снежана Кујунџић, директорка Основне школе за образовање одраслих у Чачку

Национална служба за запошљавање опредељује средства за обуке полазника осмог разреда школе за одрасле, након чега се издају сертификати о стручној оспособљености.

-Образовање је кључ за излазак из сиромаштва и сигурно дефинише бољу интеграцију Рома у друштву.  Овакав вид школовања значајан је за каснији проналазак адекватног посла и стварање бољих услова за живот-каже Иван Николић, координатор Рома на подручју општине Горњи Милановац.

Ivan Nikolić, koordinator Roma

Програм  функционалног образовања намењен је лицима старијим од  15 година.Како већина полазника обавља сезонске послове или је у радном односу, настава се прилагођава њиховим могућностима и потребама, а часови се одржавају највише четири пута недељно. Кроз предмете Одговорно живљење, Дигитална писменост, Предузетништво и Основне животне вештине , школа пружа неопходна знања за сналажење у даљем животу и раду.По завршетку основног образовања, млађи од 17 година могу уписати редовну средњу школу , док старији имају могућност похађања ванредне.