Izaberite stranicu

Дана 11. 9. 2019. године, у просторијама Основне школе за образовање одраслих,  наставник биологије Драган Оцокољић је одржао презентовање семинара Мој час

Присуствовали су сви наставници наше школе, директор, библиотекар и стручни сарадник.

Путем презентације издвојени су најзначајнији делови семинара, који представљају ефикасне наставне инструменте за успешну реализацију школског часа.

Чланови Школског тима и директор донели су одлуку да у наредном периоду похађају обуку семинара Мој час.

Реализатор: Драган Оцокољић