Izaberite stranicu

„Отпад класирај за еколошку средину идеје пласирајˮ

Основна школа за образовање одраслихˮ је део еколошког програма „Заштите животне срединеˮ кроз сарадњу са „Центром за стручно усавршавањеˮ Чачак. Назив пројекта школе „Отпад класирај за еколошку средину идеје пласирајˮ замишљен је као низ предавања и радионица на тему екологије током месеца октобра и новембра 2021.

Предавање на тему „Секундарне сировине – начин класирања и значај рециклажеˮ реализовано је 28. октобра у просторијама школе. Трајало је три часа ФООО (90 минута).

Предавање је део почетних пројектних активности које су усмерене ка проширивању функционалних знања из екологије. Предавачи Милорад Панић и Дејана Зарић су презентовали power – point презентацију, која је уобличена пленарним предавањем у следећим етапама:

  • Рециклажа (селектовање отпада, рециклажа папира, пластике, алуминијума)
  • Израда нових предмета
  • Значај функционалних знања о рециклажи

Предавачи су презентовали уз видео прилоге која врста отпада може да се рециклира и шта настаје као нови производ нпр. кутија за накит, кућица за псе.

Посетиоци предавања су били ученици Економске школе, као и полазници свих циклуса „Основне школе за образовање одраслихˮ.

Ekologija 3
Ekologija 2